Str. Prefect Vasile Moldovan nr. 50 Târnăveni, Mureș
Ne auzim la telefon! 0744.573.593
Închide meniul
Str. Prefect Vasile Moldovan nr. 50 Târnăveni, Mureș
0744.573.593
contact@conaculhancu.ro
S.C. AGROMEC TARNAVENI S.A.

Sediul societății se află în Târnăveni, pe strada Prefect Vasile Moldovan nr.50. Aici, în anul 1918, groful Gyarfas Elemer, la acea vreme membru al Parlamentului de la Budapesta, demarează construcția conacului care este astăzi sediul administrativ al S.C. Agromec Tânăveni S.A. Proprietarul era membru al Parlamentului din Budapesta, iar administrarea domeniului era în sarcina soției sale. În anul 1947, Gyarfas Elemer este expropriat, conacul și cele 50 ha de pământ pe care le deținea trecând în proprietatea statului român. După expropriere s-a instrăinat totul repede, s-au tăiat brazii din curte și s-au folosit ca lemne de foc iar camerele conacului s-au transformat în dormitoare pentru tractoriști. Teracotele fabricate în ateliere la Viena din faianță specială azurie s-au demontat și înlocuit cu sobe de tuci care păreau mai economice. Remizele, magazine, fierăria și clădirea școlii s-au construit în anii ’50. Atelierul mecanic mare s-a construit în anii 1966-1967, iar depozitul cu structura metalică în 1980. Restul de anexe ale gospodăriei grofului au fost demolate în decursul anilor și inlocuite cu clădiri noi și drumuri de acces.

Societatea se înființează în anul 1949 sub numele de S.M.T. TÂRNĂVENI, o denumire însă care va suferi multe schimbări pe parcursul celor 62 de ani de existență, în funcție de dezvoltarea agriculturii cooperatiste, împărțirea administrativă a țării și configurația terenului aflat sub administrare (panta sau ses). Iată câteva din momentele și perioadele cheie din istoria acestei societati:

 • 1949 – S.M.T. TÂRNĂVENI (Stațiunea de Mașini și Tractoare Târnăveni). La înființare, S.M.T. TĂRNĂVENI avea 80 de tractoare obținute în urma naționalizării și exproprierii, majoritatea de tip Lantz Buldok și tractoare românești I.A.R.22 fabricate la Brașov, începând cu anul 1946, în hangarele fabricii de avioane I.A.R., dezafectată după razboi de ruși. Obiectul de activitate al societății era executarea lucrărilor agricole la C.A.P.-urile din raza de activitate. Raza de activitate a variat în timp, foarte mult. În anii ’50 era foarte mare, cuprindea 60 de C.A.P.-uri și Intovărășiri Agricole care erau deservite de tot atatea brigazi de tractoare. S.M.T. Târnăveni deservea toată Valea Târnavei Mici, de la Bălaușeri până la Bucerdea Granoasa și Valea Mureșului de la Ogra la Luduș. S-a ajuns în anul 1967 la numărul record de 400 de tractoare cu mașinile agricole aferente. Au apărut însă noi S.M.T.-uri la Luduș, Blaj, Bahnea, Jidvei, etc. și s-a modificat împărțirea adminstrativă a țării. Au disparut raioanele și regiunile și au apărut județele, ca urmare s-a schimbat și raza de activitate.
 • 1968 – 1971 – I.M.A. TÂRNĂVENI (Intreprinderea de Mecanizare a Agriculturii). Se tranformă din unitate bugetară în unitate comercială. Avea 400 de tractoare organizate în 29 de brigăzi, împărțite în 6 sectoare de activitate, fiecare sector fiind în sarcina unui maistru mecanic. Totalul angajaților depășea 540 de persoane.
 • 1971 – 1990 – S.M.A. TÂRNĂVENI (Stațiunea de Mecanizare a Agriculturii) cu for tutelar “Trustul de Mecanizare a Agriculturii Mureș la judet și Direcția de Mecanizare la minister). În anii ’80, până la revoluția din 1989, Agromec Tanaveni deservea 10 C.A.P.-uri și o asociație viticolă de 400 ha. Avea în dotare 200 de tractoare de 60CP, 20 de tractoare de 40 CP pentru viticultura și mașini agricole aferente. Suprafața Agricola a C.A.P.-urilor deservite era de 22.000 ha, din care suprafața arabila era de 12.000 ha. Se cultiva porumb pe 3.500 ha, grau de toamna 3.000-3.300 ha, orz, orzoaică și ovăz 1.500-2.000 ha, sfecla de zahar, tutun, cartofi de ordinul sutelor de ha. Existau 400 ha de viță de vie pe rod și câteva zeci de hectare de legume. Toate S.M.A.-urile, pe lângă Sectorul de producție agricolă, aveau și un Sector de reparații și confecții metalice sau de fabricații, foarte bine dotate tehnic și cu activitate care uneori concura cu cea de baza. Se fabricau mașini de ierbicidat, masini de recoltat sfeclă de zahăr, remorci cisterna pentru transport îngrășăminte chimice lichide și unele repere de tractor sau colți de grapa, ca piese de schimb pentru toată țara. S-au realizat chiar și forje de câmp cu două focuri pentru armată, care s-au exportat în unele țări africane. În centrul de reparații lucrau în anii ’70-’80 mai mult de 40 de mecanici de atelier.
 • 1990 – 1996 – C. SERVAGROMEC MURES Sucursala TARNAVENI. La nivel judetean era o singura societate care se ocupa de mecanizare, pentru ceea ce a mai ramas din agricultura din fostele C.A.P.-uri dupa revolutie. Societatea Servagromec Mures avea 18 sucursale. Sucursalele aveau personalitate juridica si conducere proprie. Coordonarea si dotarile se faceau de la centru. Sistemul functiona defectuos, privatizarea mergea greu si aproape toate sucursalele au intrat in incapacitate de plata. Ca urmare, in doua etape, SERVAGROMEC MURES se divizeaza in 57 de societati mici, cu scopul de a se reprofila si pe alte activitati si de a incerca sa se privatizeze. In Septembrie 1996 – Actionariatul societatii este urmatorul:
  • P.S. – 70% (52.080 actiuni)
  • P.P. Transilvania – 30% (22.320 actiuni)
 • August 1997 – Începe procesul de privatizare. SIF Transilvania (F.P.P. + F.P.S.) vinde un pachet de 36.471 acțiuni, reprezentând 49,02% din total, către persoane fizice (în număr de peste 900) care au subscris, depunand cupoane pe parcursul timpului. Totodată, P.A.S. Agromec (înființată la 13.12.1996) cumpără de la F.P.S. 7.440 de acțiuni, deținând la acel moment 10% din capitalul social. Sucursala Târnăveni se desprinde de societatea județeană și devine societate de sine stătătoare. Acționariat:
  • Persoane fizice – 49,02% (36.471 acțiuni)
  • A.S. Agromec – 10% (7.440 acțiuni)
  • P.S. – 40,98% (30.489 acțiuni)
 • Martie 1999 – S.C. Agrobozias S.A., care avea ca acționari 38 de angajați ai societății S.C. SERVAGROMEC MUREȘ Sucursala TÂRNĂVENI, cumpăra de la F.P.S. cele 30.489 acțiuni iar astfel acționariatul societății devine unul integral privat.
 • Iulie 2001 – P.A.S. Agromec cesioneză către Hancu Dumitru cele 7.440 de acțiuni pe care le deține. Acesta din urmă cumpără de pe piața Rasdaq alte 14.939 de acțiuni și ajunge la o cotă de 30,07% din totalul acțiunilor societății. S.C. Omega Prodcom S.A., al cărei unic acționar este același Hancu Dumitru, cumpară la randu-i de pe piața Rasdaq un număr de 15.550 actiuni și deține în acel moment 20,90% din capitalul social.
 • August 2001- Septembrie 2012 – Se aprobă de către AGA mai multe majorări ale capitalului social. În urmă acestora și a altor acțiuni de tranzacționare, unic acționar devine Hancu Dumitru. În această perioadă se refac livezile de pomi fructiferi și se plantează 400 de pruni, 300 de meri, 150 de caisi, 50 de piersici, 50 de cireși, 50 nuci, 50 de peri, 50 de vișini. Se planteză de asemenea 800 de butuci de viță de vie și se construiește sera de legume. În anii 2004 – 2005 se execută lucrări de refacere a conacului, păstrându-se arhitectura inițială a acestuia.

Nota informativă a fost intocmita de Ing. Stanciu Danil