Str. Prefect Vasile Moldovan nr. 50 Târnăveni, Mureș
Ne auzim la telefon! 0744.573.593
Închide meniul
Str. Prefect Vasile Moldovan nr. 50 Târnăveni, Mureș
0744.573.593
contact@conaculhancu.ro
Termeni si Conditii

Identificarea comerciantului
Site-ul www.conaculhancu.ro, denumit în continuare “Conaculhancu.ro”, este deţinut şi administrat de societatea S.C. AGROMEC TÂRNĂVENI S.A., denumită în continuare “Agromec Târnăveni”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 8172524 , înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J26-588/23.09.1996, cu sediul în Târnăveni, Str. Prefect Vasile Moldovan nr.50. Tel.: 0744.573.593
Navigarea pe site-ul Conaculhancu.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.
Conaculhancu.ro îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.
În caz de divergentă sau neînţelegeri între Conaculhancu.ro şi Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiţii
Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul Conaculhancu.ro și care obține acces la conținutul de pe site, prin mijloace de comunicare puse la dispoziție de către Conaculhancu.ro (electronic, telefonic etc.), inclusiv prin intermediul unui CONT.
Cont – un ansamblu alcătuit dintr-o adresă de email și o parolă, care permite unui singur utilizator accesul la anumite zone restricționate ale site-ului, prin care se face accesul la servicii.
Client – persoana fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.
Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Comerciant, Clientului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Comerciant şi Client prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse şi Servicii şi să facă plata acestora.
Comerciant– societatea SC Agromec Târnăveni SA, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 8172524, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J26-588/23.09.1996, cu sediul în Târnăveni, Str. Prefect Vasile Moldovan nr.50. Tel.: 0744.573.593.
Contract – o Comandă confirmată de către Comerciant, prin care Comerciantul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.
Curier – orice persoană de drept public său privat care prestează servicii de curierat rapid.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic – email, sms, asupra produselor/serviciilor sau promoțiilor desfășurate de către Conaculhancu.ro
Voucher = cod promoţional, cupon promoţional. Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

2. Drepturile de autor (Copyright)
Întregul conţinut al site-ului Conaculhancu.ro, incluzând: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA şi a furnizorilor săi şi este aparat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Conaculhancu.ro şi logo-ul Conaculhancu.ro sunt mărci înregistrate ale SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA.
SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului Conaculhancu.ro în scopuri.
Utilizarea pe Conaculhancu.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectivă. Conaculhancu.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuita pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

3. Limitări ale responsabilităților
Informaţiile incluse pe Conaculhancu.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Comerciantul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţă Comerciantului la adresa contact@conaculhancu.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.
Conaculhancu.ro îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia că fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).
Conaculhancu.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoţionale, nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate şi îşi rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziţie ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.
Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar Conaculhancu.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limita accesului la site
Utilizatorii site-ului Conaculhancu.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încălca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu Conaculhancu.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate.
Conaculhancu.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.
În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă Conaculhancu.ro şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publică, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, telefon, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic..
Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe Conaculhancu.ro, va primi comunicări comerciale din partea Conaculhancu.ro doar în măsura în care şi-a dat consimţământul expres, selectând opţiunea corespunzătoare.
Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. Conaculhancu.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Conaculhancu.ro are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe Conaculhancu.ro, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor.
Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată că aceste date să fie incluse în baza de date a Conaculhancu.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către Conaculhancu.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.
Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresă justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA.
Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.
În cazul în care Clientul îşi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către Conaculhancu.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.
Conaculhancu.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe Conaculhancu.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

6. Inregistrarea ca Utilizator
Pentru crearea unui cont pe site-ul Conaculhancu.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Conaculhancu.ro poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

7. Prețul
Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. Preţurile de livrare sunt detaliate pe site.
Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului Conaculhancu.ro sunt exprimate în Lei şi conţin T.V.A., în conformitate cu reglementările normative.

8. Comanda
Pentru o comandă rapidă, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere şi modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reţinute şi folosite pentru fiecare Comandă. Aceste setări pot fi modificate oricând.
Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greşit etc).
Conaculhancu.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.
Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord că un reprezentant Conaculhancu.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.
(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunţa că produsele au fost expediate.)
Conaculhancu.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:
• date incomplete sau incorecte ale Clientului;
• livrări consecutiv eşuate;
• stoc de produse epuizat
Chiar dacă a luat toate măsurile pentru că informaţia prezentată pe acest site să fie exactă şi corectă, Conaculhancu.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactităţi care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.
În anumite situaţii şi pentru motive justificate, Conaculhancu.ro îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situaţii Conaculhancu.ro va anunţa Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Comerciantului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.
Contractul se considera încheiat între Client şi Conaculhancu.ro în momentul primirii de către Client de la Conaculhancu.ro, confirmarea de procesare a Comenzii.
În cazul în care un Bun şi/său Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către Conaculhancu.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt şi să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 30 zile de la data la care Conaculhancu.ro a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

9. Facturare – plăți
Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Comerciantul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.
Plata se va efectua la livrarea coletului, cu numerar sau card bancarramburs la curier.

10. Livrarea
Produsele vor fi livrate în termen de 24 – 48 de ore lucrătoare de la recepţionarea comenzii. Comenzile efectuate sâmbătă sau duminica vor fi procesate în cursul zilei de luni.
Între înregistrarea Comenzii şi preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului şi se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăşi termenul maxim prevăzut mai sus.
Atenţie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.
În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA va informa Clientul despre indisponibilitate. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.
Pentru produsele care nu se afla în stoc, clientul poate opta ca SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA să livreze un produs cu calităţi şi preţ echivalente cu cele solicitate, cu condiția să fie înstiințat asupra acestui fapt in prealabil trimiterii coletului.
10.1 Condiţii de livrare
La solicitarea Conaculhancu.ro sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Comerciant.
În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepţionarii Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.
Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplineşte condiţiile de mai sus.
În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă.
Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa şi ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.
Clientul se obliga să fie prezent la adresa de livrare indicată, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrări. Intervalul orar in care se face livrarea va fi agreat de Client împreună cu Curierul.
Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Conaculhancu.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.
10.2 Recepţia produselor
Clientul se obliga să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate. De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare in cazul unei ulterioare reclamatii către Comerciant.
Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaşte primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor Comandate.

11. Vouchere / cupoane / coduri promoţionale
11.1 Prevederi generale
Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerinţe pentru a fi valid şi aplicabil. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie toate detaliile şi informaţiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.
Taxele de transport şi manipulare se aplică oricărui produs achiziţionat, indiferent de valoare dacă în promoţii, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziţie a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepţia cazului în care se convine altfel.
Orice articol, indiferent de promoţie va avea o valoare minimă, Conaculhancu.ro nu poate comercializa produse cu valoare zero.
Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcţie de promoţie.
Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe site-ul www.Conaculhancu.ro
Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule
Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani
Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse
Toate prevederile referitoare la fraudă, menţionate pe site-ul www.Conaculhancu.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce priveşte fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoştinţa organelor abilitate.
11.2 Condiţii de aplicare
Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP/de pe aceeaşi adresă.
Orice promoţie la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică său persoana juridică (identificat ca şi client / utilizator / user).
Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menţiona în termeni şi condiţii aferente.
Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoţii/oferte cu excepţia celor strict menţionate în oferta respectivă.
În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul şi pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoţiei nu au fost achiziţionate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai că reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.
Voucherul se aplica numai produselor/categoriilor menţionate în mod expres că fiind eligibile în promoţie. Ofertele promoţionale nu se pot cumula în aceeaşi comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comanda.
În cazul comenzilor care conţin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependenţă de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare şi alte servicii.
Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comandă plasată în trecut.
 11.3 Anulare, refuz, retur comanda
În cazul returnării produselor achiziţionate cu voucher, discountul acordat va putea fi reţinut din valoarea returului.
În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnata integral, clientului i se va returna integral suma plătită iar voucherul îşi va pierde valabilitatea şi nu va putea fi reactivat.
În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conţine mai multe produse este anulată, respinsă sau returnata parţial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comanda dacă valoarea comenzii nu respecta condiţiile ofertei/promoţiei. Conaculhancu.ro nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

12. Politica de retur. Dreptul de retragere
12.1 Procedura de retur produse
Consumatorul informează SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA cu privire la decizia de rerenunțare la produsele comandate fie telefonic sau în scris.
Potrivit ordonanței O.U.G. nr. 34/2014, orice client are dreptul de a returna produsul cumpărat, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea coletului.
Solicitările de retur se notifică la adresa de e-mail contact@conaculhancu.ro sau la numărul de telefon 0744 573 593.
SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat.
12.2 Produsele pentru care nu se acceptă retur:
Produse desigilate
Produse deteriorate
Produse care prezintă urme evidente de manipulare defectoasă
12.3 Procedura de retur
Mai întai de toate, se va face intenția de retur printr-o sesizare scrisă sau verbală prin următoarele metode:
Prin intermediul adresei de email: contact@conaculhancu.ro
Telefonic, la numărul: 07444 573 593
La sediul companiei noastre: Str. Prefect Vasile Moldovan nr. 50, Târnaveni, jud. Mureș.
Solicitarea de retur trebuie să conțină următoarele informații:
Nume si prenume
Adresă de livrare
Adresă de email si nr. de telefon
Număr comandă
Număr factură
Banca si codul IBAN al contului în care se doreste rambursarea contravalorii comenzii returnate
Puteti folosi formularul de retragere pus la dispozitie aici: formular retragere. Acest formular este doar un model si nu este obligatoriu.
SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA VA face o solicitare de preluare a coletului de retur de la adresa specificată de client, de către una din firmele de curierat cu care colaborăm
Clientul va preda curierului coletul cu produsele achiziționate, împreună cu toate documentele aferente primite.
Suma achitată de client va fi rambursată, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea integrală a coletului de retur dacă marfa returnată corespunde criteriilor de la punctul 3. Din aceasta sumă se vor reține taxele de transport aferente returului.
Cheltuielile de transport vor fi suportate în totalitate de către client.
Situații în care costurile de transport vor fi suportate de către SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA:
Produsul livrat nu corespunde specificaţiilor de pe site. Puteţi solicita înlocuirea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii (în cazul în care produsul nu mai este disponibil).
Colet deteriorat – Pentru produse deteriorate in timpul transportului, la recepția coletului vă solicităm sa fotografiați coletul și să întocmiți un proces verbal împreună cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menţionată starea coletului din momentul livrării. Acestea se vor atașa la cererea dumneavoastră de rambursare a contravalorii produselor.
Produse livrate greşit, în cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.
Returnarea produselor la sediul SC AGROMEC TÂRNĂVENI SA se poate face si personal, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 13:00.
Menţiune: În toate cazurile de mai sus, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor poate duce la refuzarea returului.

13. Forţa majoră
Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.
Dacă în termen de 14 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.
Forţa majoră va fi probata conform legii.

14. Soluționarea conflictelor
Pentru orice sesizare sau reclamație ne puteți contacta telefonic la numărul 0744.573.593 sau prin email la adresa: contact@conaculhancu.ro. Orice conflict apărut între Conaculhancu.ro şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente de la domiciliul Clientului. Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea romană.

15. Litigii
Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea siteului Conaculhancu.ro şi/sau al oricărui conţinut trimis de către Conaculhancu.ro Utilizatorului/Clientului prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puţin cu prevederile “Termeni şi condiţii”. Orice neînțelegere sau dispută cu referire la prezenţele Termeni şi Condiţii care ar putea să apară între Utilizator/Client și Conaculhancu.ro sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă, părţile depunând toate eforturile necesare în acest sens. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţă competentă de la sediul Conaculhancu.ro, în conformitate cu legile române în vigoare.
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prezentul document a fost redactat şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia romană.

16. Fraudă
Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat şi care expira după o perioadă predefinita, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului Conaculhancu.ro îşi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.
Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor Conaculhancu.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor Conaculhancu.ro, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

17. Garanția de conformitate
SC Agromec Târnăveni SA are obligația de a livra produse care sunt în conformitate cu conținutul site-ului. Toate produsele comercializate de către Conaculhancu.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale.

18. Dispoziţii finale
Conaculhancu.ro îşi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum şi orice conţinut cu notificarea prealabilă a Utilizatorului sau Clientului, acesta urmând a-şi exprima acordul asupra modificărilor, în cel mult 3 zile. În cazul în care clientul/membrul nu îşi exprima acordul/dezacordul asupra modificărilor, în interiorul termenului de 3 zile, se va interpreta ca acesta şi-a exprimat tacit acordul asupra tuturor modificărilor intervenite asupra prezentelor termeni şi condiţii.
În limita prevederilor Termeni şi Condiţii, Conaculhancu.ro nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. Totodată, Conaculhancu.ro îşi rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură şi/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.